Jogijske zapovedi – Yogic commandments

Vadba fizičnih položajev je le eden od aspektov joge. Yame in Niyame sta prva dva koraka na osemstopenjski poti joge, kot jo opisuje Patanjali. Velikokrat se jih obravnava kot »moralne kodekse« ali načine »pravilnega življenja«. V resnici tvorijo temelj naše celotne prakse, sporštovanje te etike pa pomeni, da smo vedno pozorni na vsako dejanje in zato gojimo bolj prisotno in zavedno stanje bivanja.

Tudi pri Nush Yoga sledimo Yamam in Niyamam ter imamo svoje moralne kodekse in usmeritve, ki jim ne pravimo pravila. Gre za načine, s katerimi se trudimo biti pozorni, prijazni in uvidevni, tako da lahko naša skupnost raste skupaj kot družina 😊

____________

Practicing yoga poses is just one of the aspects of yoga. Yamas & Niyamas are the first two practices of Yoga according to Patanjali. The Yamas and Niyamas are often seen as ‘moral codes’, or ways of ‘right living’. They really form the foundation of our whole practice, and honouring these ethics as we progress along ‘the path’ means we’re always being mindful of each action, and therefore cultivating a more present and aware state of being.

At Nush Yoga, we also follow the Yamas and Niyamas and have some moral codes and guidelines that we do not call rules. They are ways of doing our best to be mindful, kind, and considerate, so our community can grow together as a family 😊