INFO

Nush Yoga vabi, da se nam pridružite!

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

NushYoga (64) z napisom

Dobrodošli v družino Nush Yoga 🙂

Pri nas delamo jogo za dušo in telo, krepimo in raztezamo mišice, pa tudi um, si vzamemo čas zase in za sprostitev v svojih prenatrpanih urnikih, zraven pa se še marsikaj naučimo – predvsem o sebi. Naše skupine so majhne, a raznolike, in medse sprejmemo vsakogar.

 

Zakaj izbrati mene?

ker so moje vadbe več kot le fizična telovadba, z njimi si razgibamo tudi um, treniramo svojo pozornost in vsakič izvemo kaj novega

ker je vsaka vadba drugačna in po svoje posebna, dodatno pa poskrbim, da vas vedno znova razvajam z majhnimi pozornostmi

ker samo pri meni najbolj pridni plačajo manj , za tiste, ki ne morejo hoditi redno, pa je na voljo karta z daljšo veljavnostjo

ker so vse skupine manjše in tako omogočajo, da se posvetim vsakemu posamezniku

ker so pri meni dobrodošli vsi: moški in ženske, od najmlajših do najstarejših, bolj suhi in bolj močni, tisti, ki bi se radi le razgibali in tisti, ki bi radi izkusili tudi druge pozitivne učinke joge – joga je za VSE

ker boste vsako vadbo zapustili kot prerojeni

ker sem svoje znanje in izkušnje prodobivala tam, od koder joga izhaja – v Indiji, izpopolnjevala pa sem ga pri izjemnih učiteljih v Kanadi (in z izpopolnjevanjem nadaljujem ves čas)

 

Ljubljana, Koper, Lucija

 

Skupinske in individualne vadbe
Joga za podjetja
Joga za otroke
Antistres programi

Delavnice

Urnik vadb in točne lokacije za posamezne vadbe so navedene na moji spletni strani pod zavihkom Lokacije in urnik. Cenik je pod zavihkom Cene kart.

Zaradi omejenega števila mest je obvezna prijava na vse vadbe tukaj:

 

Pridite v udobnih oblačilih, vsaj 2 uri po po zadnjem obroku, blazine za jogo so na voljo, prinesite vodo 🙂 Joga je primerna za vsakogar, ne glede na spol ali starost.

 

 

Yoga is attention, observation, awareness. It’s a journey within. By paying attention to our body and breath in yoga, we are also bringing greater awareness into our everyday life. The yoga that I teach is not only a physical exercise, but a full practice for the body, mind and soul. Everyone can find what they want or need. It can be physical exercise, relaxation, time for yourself or the spiritual discovery and going deeper within.

 

Yoga gave me a deeper understanding of myself. Now I know how to listen to my body better, recognize emotions, calm my mind. I live life with greater awareness of my inner world and the world that surrounds me.

 

Photo credits: Vivian’s Photography Vancouver & S. Photography (Sara Glavina)

 

Joga je pozornost, opazovanje, ozaveščanje in zavedanje. Je potovanje vase. S tem, ko smo pri jogi pozorni na dihanje in na svoje telo, prinašamo tudi večje zavedanje v svoje vsakdanje življenje. Moje vadbe joge so celostna vadba za telo, um in dušo. Vsak od nje vzame tisto, kar želi ali potrebuje. To je lahko fizična vadba, sprostitev, čas zase ali duhovno odkrivanje samega sebe in poglabljanje vase.

S pomočjo joge sem poglobila razumevanje same sebe. Zdaj znam bolje poslušati svoje telo in čustva,bolje umiriti um in živim življenje z večjim zavedanjem – tako svojega notranjega sveta, kot sveta, ki me obkroža.

Nush Yoga invites you to join us anytime!

In my classes, we do yoga for the body and soul, we strengthen and stretch the body and the mind, we take time for ourselves in our busy schedules, and on top of all that, we always learn something new – mostly about ourselves. Our groups are small, but diverse, and we accept everyone.

NushYoga (25) z napisom

Why choose me?

my classes are more than just physical exercise, we workout our bodies, but also our minds, we train our awareness and we learn something new each time

every class is different and unique, I try to make every class special with small details

only at Nush Yoga you will be rewarded if you attend classes regularly by paying less , and for those of you who need more flexibility I have a special Flexi pass that lasts longer

my groups are smaller and allow me to give complete attention to every individual

everyone is welcome at Nush Yoga: men and women, the youngest and the oldest, the thin and the not so thin, the ones who would just like to exercise their bodies and the ones who want more from their yoga practice – yoga is for EVERYONE

after every practice you will feel reborn

I gained my knowledge and experience in the homeland of yoga – India, and I deepened it with some amazing teachers in Canada (and my education continues all the time, I never stop learning)

 

Ljubljana, Koper, Lucija

 

Group and individual classes
Corporate yoga
Kids yoga
Anti-stress programs

Workshops

 

The schedule and exact locations for the classes (with instructions how to get there) are listed under the tab Class schedule. Prices are under the tab Pass prices.

Because the space is limited at all locations and I don’t want you to lose your spot, please apply in advance for each class here:

 

Come in comfortable clothes and at least 2 hours after the last meal, I have yoga mats available, bring some water 🙂 Yoga is suitable for everyone, no matter your age or gender.

 

 

Nush Nuša Pevc s.p.

Rozmanova 61

6330 Piran

Slovenia, Europe

Davčna št./ Tax number: 35185643