Corporate yoga – Joga za podjetja

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

POZITIVNI UČINKI

Ali ste vedeli, da vadba joge:

 • zmanjšuje stres,
 • izboljšuje koncentracijo,
 • pomaga okrepiti imunski sistem,
 • izboljšuje držo,
 • povečuje samozavest,
 • dviguje moralo,
 • daje energijo,
 • izboljša prebavo,
 • izboljša dihanje
 • in nam prinaša več gibčnosti?

Z vadbo joge na delovnem mestu si vzamemo odmor od dela, s katerim razgibamo telo in si »prezračimo« glave, rezultat pa je večje zadovoljstvo zaposlenih, izboljšana koncentracija in zato večja produktivnost, dolgoročno pa poskrbimo za boljše počutje in zdravje zaposlenih, kar pomeni večjo učinkovitost in manj bolniških odsotnosti.

 

KAJ PONUJAM?

Vodim ure joge v vašem pisarniškem okolju, tako v slovenščini kot v angleščini. Z izvajanjem položajev, preprostimi dihalnimi tehnikami ter sproščanjem in meditacijo prinesem vašim zaposlenim večjo sproščenost in večjo produktivnost. Pri vadbi telesnih položajev pa se osredotočam na tiste vaje, ki so posebno primerne za ljudi, ki večino delovnega časa presedijo.

 

Možnosti:

 • vadba v oblačilih za jogo, v za to namenjenem prostoru – telovadnici, na blazinah za jogo, običajno v času pred kosilom, saj je to ravno na polovici delovnega časa (traja 60min, vključuje fizično vadbo, dihalne tehnike, sproščanje)

 

 • vadba kar v pisarni, na in ob stolih, v delovnih oblačilih, kadarkoli v delovnem dnevu (posamezna vadba traja približno 30min, možnost rotacije po več pisarnah, vključuje lažje vaje, s katerimi nekoliko razgibamo zakrčeno telo in dihalne vaje ter sprostitvene tehnike, meditacijo)

 

ZAKAJ IZBRATI MENE?

NushYoga (50)Ker v mojih vadbah združujem popolno kombinacijo vaj za telo in um, izkušnje s korporativno jogo (jogo za zaposlene v podjetjih) pa sem si med drugim pridobivala v Vancouvru v Kanadi, kjer je joga za zaposlene prisotna že skorajda v večini podjetij. Že leto dni tudi vodim jogo za zaposlene v evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani. Vodim tudi skupinske in individualne vadbe. Ker sem večino svojega izobraževanja, pa tudi učenja, opravila v tujini, tekoče vodim vadbe v angleščini.

Več o meni na moji spletni strani: http://www.worldofnush.com.

 

KAJ PRAVIJO UDELEŽENCI MOJE JOGE ZA ZAPOSLENE?

Večinoma poročajo o izboljšani koncentraciji, ravnovesju, večji moči in gibčnosti ter izboljšanju splošnega počutja. Tukaj je le nekaj izjav zaposlenih, ki obiskujejo moje ure korporativne joge:

»Lažje se sprostim v stresnih situacijah v službi, bolj premišljeno se odzivam.« – Matthias

»Večja moč trebušnih in hrbtnih mišic, ki sem jo razvila s pomočjo joge, mi omogoča lažje in bolj vzravnano sedenje na delovnem mestu. S tem so se bistveno zmanjšale moje težave s križem. Opažam tudi izboljšano cirkulacijo.« – Athina

 

Pridružite se številnim podjetjem, ki prepoznavajo pozitivne učinke joge na njihove zaposlene in posledično tudi na njihovo učinkovitost ter posel. Kontaktirajte me za ceno in podrobnosti.

 

CORPORATE YOGA – FOR COMPANY EMPLOYEES

BENEFITS  

 Did you know that practicing yoga:

 • reduces stress,
 • improves focus,
 • helps boost the immune system,
 • improves posture,
 • increases confidence,
 • boosts morale,
 • increases energy,
 • improves digestion,
 • improves breathing
 • and increases flexibility?

By practicing yoga at the workplace we take a constructive break from work, we stretch our bodies and let some oxygen into our brain. This results in greater satisfaction of employees, better focus and greater productivity, and in the long term, better health and general well-being of the employees, which means greater efficiency and less sick leave.

 

WHAT DO I OFFER?

I lead yoga classes in your office environment, in English or Slovene. By practicing yoga poses, simple breathing exercises, relaxation and meditation techniques your employees will learn how to cope with stress better, will become calmer and more relaxed, and more productive. I focus on the yoga poses that are best for people who spend a lot of time sitting, which helps prevent problems with the neck, shoulders, lower back, hips and wrists.

 

Possibilities:

 • A regular 60 minutes yoga practice in comfortable gym clothes in a space reserved for that (an empty office or gym), using yoga mats. It includes the practice of yoga poses, breathing exercises and relaxation. The best time for this practice is half-way through the working day, just before lunch.

 

 • A simple yoga practice in the working environment, at the office, wearing office clothes, practicing next to the desk, also using chairs. This practice is shorter (30 minutes) and can be done anytime during the working day, the exercises are easier and include simple stretches (we make sure people don’t sweat), breathing exercises and meditation. It is possible to rotate among different offices, spending a short time in each of them (a minimum of 20 minutes for each practice).

 

 

WHY CHOOSE ME?

NushYoga (50)In my practices I create a perfect combination of practices for the body and the mind. I have gained my experience with corporate yoga in Vancouver, Canada, where yoga for employees is present in almost every company. In the past year I have also been teaching yoga for employees of the European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) in Ljubljana. I also teach group and individual yoga classes in English and Slovene. I studied and taught yoga abroad so I am fluent in English.

You can find more about me on my website: http://www.worldofnush.com.

 

LET THE EXPERIENCE OF MY STUDENTS SPEAK FOR THEMSELVES

Most of the students who come to my corporate yoga classes say their focus and balance improved, as well as their strength, flexibility and general well-being. They got better at coping with stress and difficult life situations.

Here are some of their statements:

»It is easier for me to relax in difficult and stressful work situations, I noticed less recklessness in my reactions.« – Matthias

»I noticed more strength in my core and back muscles, which results in a better sitting position and less lower back pain. I also have a better blood circulation.« – Athina

 

Join many companies that recognize the positive effects of yoga on their employees and, consequently, their effectiveness and business! Contact me for details and prices.